Odvjetnik Kozjak

Ustavno pravo i ljudska prava

Kao odvjetnički ured specijaliziran za ustavno pravo, pružamo našim klijentima usluge tumačenja ustavnih normi, savjetovanja i zaštite njihovih temeljnih prava i sloboda. Naša svrha je osigurati pravnu sigurnost, pravičnost i zaštitu interesa klijenata u skladu s ustavnim načelima i propisima.

Pravna područja vezana uz imovinu i ugovore

- Trgovačko pravo i due diligence
- Zemljišnoknjižno pravo i nekretnine.
- Prometno pravo, pravo osiguranja, naknada štete u prometu od osiguranja od odgovornosti.

Nasljedno pravo, osobito s međunarodnim elementom i sastav oporuka

Nudimo personalizirane pravne usluge i radimo s klijentima kako bi osigurali da se njihove namjere i želje odraze u pravnoj dokumentaciji koja će biti priznata i provedena u skladu s relevantnim međunarodnim i nacionalnim propisima nasljednog prava.

Naša usluga obuhvaća sve faze postupka azila, uključujući pružanje pravnog savjetovanja i zastupanje u postupcima pred nadležnim tijelima. Pomažemo klijentima u dobivanju azila, pripremi potrebne dokumentacije i pravilnom vođenju postupka.

Kazneno pravo i obrana u kaznenom i prekršajnom postupku

Naš tim stručnjaka posvećen je osiguravanju pravednog suđenja, pružanju adekvatne obrane te poštivanju svih pravnih normi u kaznenim i prekršajnim slučajevima.

Ugovorno pravo - zaključenje ugovora

- Kupoprodajnih ugovora
- Darovnih ugovora
- Ugovora o doživotnom uzdržavanju
- Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
- Društvenih ugovora o osnivanju trgovačkih društava